Kafkabrigade

De Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waar ze door allerlei procedures en regels geen touw meer aan vast kunnen knopen. De Kafkabrigade onderzoekt deze problemen en helpt overheidsorganisaties met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen. Daarbij stellen we steeds de burger, ondernemer of professional die is vastgelopen in bureaucratie centraal.

Kafkabrigade Internationaal Netwerk Online

6 apr.

Het nieuws en onderzoek van alle Kafkabrigades gezamenlijk online

Kafkabrigade RetraiteAfgelopen zomer kwamen onderzoekers uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Nederland bij elkaar in Den Haag op het jaarlijke Kafkabrigade Retraite. Jaarlijks bediscussieren Kafkabrigades hun onderzoek en reflecteren op de gezamenlijke missie en onze methode. Afgelopen jaar waren de duurzaamheid en schaalbaarheid van onze innovaties het centrale onderwerp van gesprek. Want een succesvolle innovatie opschalen naar de bredere categorie of duurzaam borgen is niet iets vanzelfsprekends. Onderzoeken uit de verschillende landen werden besproken met als centrale vraag: hoe kunnen we ons en onze methode aanpassen om het beter te doen.

In de marge werd echter ook een andere wens besproken: kunnen we niet meer nieuws uitwisselen, zodat we ook door het jaar heen beter op de hoogte blijven van elkaars onderzoek en projecten? Daarom heeft Kafkabrigade.nl een zusje gekregen: Kafkabrigade.org. De Engelstalige website van het netwerk als geheel.

Belemmeringen voor Groene Groei

6 apr.

Tientallen experimenteerbepalingen ongebruikt

Groene GroeiGroene groei en naar een circulaire economie, dat willen we allemaal. Maar soms staan er wetten in de weg en praktische bezwaren. Of niet? Nee. Als bedrijven op een innovatieve manier milieuwinst kunnen behalen, dan kan dat. Zelfs als daarvoor moet worden afgeweken van de wet- en regelgeving. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren in tientallen wetten mogelijkheden opgenomen voor experiment en afwijken van de wet binnen zekere grenzen van veiligheid en gezondheidsrisico. Maar die ruimte wordt niet gebruikt. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben meer dan 200 voorbeelden van innovatieve groene oplossingen, waarbij de ruimte in de wet niet is gebruikt. Waarom? Dat is het nieuwe onderzoek dat de Kafkabrigade doet in samenwerking met Isduurzaam.

Vijf keer regeldruk in Waalwijk Academy

6 apr.

Eén gemeentelijk product helemaal uitkleden aan de hand van het perspectief van de burger en diverse casus uit de werkpraktijk van de Kafkabrigade

Waalwijk AcademyWaalwijk Academy moet ervoor zorgen dat organisatie-onderdelen en teams beter en efficiënter worden. Ze moeten hun kernactiviteiten uitvoeren. En ze moeten zich tegelijk bewuster worden van de publieke waarde waaraan ze bijdragen. In dat kader organiseert de Kafkabrigade vijf workshops waarin een gemeentelijk product helemaal uitgekleed wordt en alleen maar waardevoller. Volgende week de teamleiders van Waalwijk.

Digitaal India

6 apr.

Publieke managers uit India leren hands-on met het simulatiespel Samenwerken met ICT over de goede èn de minder goede kanten van de Nederlandse Basisadministraties

Digital IndiaDe Nederlandse Basisadministraties - of met de voorzieningen erbij de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - heeft enorm bijgedragen aan de efficiency van de Nederlandse overheid. Als bijdrage aan het trainingsprogramma dat PBLQ organiseert rond burgergerichte online dienstverlening, zette de Kafkabrigade een simulatiespel in waarin de deelnemers daadwerkelijk konden ervaren hoe de voordelen van samenwerking met ICT ontstaan en hoe de transformatie van de overheid zich voltrekt. Echter samenwerken met ICT kan ook een hefboom zijn voor bureaucratisch disfunctioneren, waarbij burgers na een eenvoudige wijziging overspoeld worden met registratieverplichtingen of ten onrechte wordt verondersteld dat gegevens dezelfde betekenis hebben in een verschillende context. Aan de hand van een teaching case worden deelnemers uitgedaagd te verklaren waarom het soms mis gaat en waarom dat een structureel probleem is. De masterclass waarin beide gezichten van de Nederlandse Basisregistraties worden getoond werd hoog gewaardeerd en krijgt een vervolg.

Meer weten?

Bent u de publieke manager die onnodige bureaucratie wil aanpakken? Bel +31 6 12 45 80 87 of mail ons. Wij leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Recente en lopende innovaties en onderzoeken

Recente en lopende innovaties en onderzoeken van de Kafkabrigade:

  • Onderzoek "Verwarde Personen" dat voor verschillende groepen verwarde personen in kaart brengt hoe zij hun weg door de instituties afleggen. (VNG, VWS, VenJ)
  • Actie-onderzoek "Sekseregistratie" naar de mogelijkheden om de problemen met sekseregistratie te beslechten. (OCW, VenJ)
  • Onderzoek "Groene Groei" naar de barrières die burgers, bedrijven en overheden ervaren bij het benutten van de wettelijke experimeteerruimte voor groene groei. (EZ, IenM)
  • Workshops & Training in resultaatgericht werken vanuit het perspectief van de eindgebruiker. (Informatie Management Nationale Politie)
  • Casusonderzoek naar de schotten tussen de cure en de care. (VWS)