Kafkabrigade

De Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waar ze door allerlei procedures en regels geen touw meer aan vast kunnen knopen. De Kafkabrigade onderzoekt deze problemen en helpt overheidsorganisaties met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen. Daarbij stellen we steeds de burger, ondernemer of professional die is vastgelopen in bureaucratie centraal.

Kafka Onderzoek: dienstverlening aan onvoorziene en schrijnende gevallen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten

9 jul.

Verschillende overheidsorganisaties hebben teams om burgers die tussen wal en schip vallen binnen de organisatie op te vangen. Ze zijn succesvol in het bieden van een oplossing op individueel niveau, maar kunnen niet altijd de oorzaak wegnemen.

Verschillende overheidsorganisaties hebben teams om burgers die tussen wal en schip vallen binnen de organisatie op te vangen. Ze worden oplossingsteams of Kafkateams genoemd. De teams reageren op problemen in de dienstverlening die worden waargenomen door medewerkers. Problemen die ontstaan door fouten van burgers of dienstverleners. Ook kunnen problemen ontstaan doordat de burger niet in de vooraf bedachte categorieën past of door de optelsom van het handelen van verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Bij diverse uitvoeringsorganisaties en gemeenten onderzocht de Kafkabrigade het functioneren van deze teams en andere bijzondere voorzieningen. In het onderzoeksrapport vind je de motieven om zulke voorzieningen in te stellen, welke rollen de teams in de organisatie vervullen en welke werkwijze ze hanteren.

Kafkabrigade levert bijdrage aan nulmeting bureaucratie Passend Onderwijs

9 jul.

Het gemiddelde is redelijk positief, maar de spreiding is sterk. Ongeveer een kwart ervaart de administratie rond leerlingenzorg als tamelijk zinloos, ervaart veel taakbelasting, weinig eigenaarschap en is minder positief over de eigen professionaliteit.

Het onderzoek van het Kohnstamm Instituut is een nulmeting, dus beschrijft de situatie van vóór de invoering van de Wet Passend Onderwijs. De hoop en verwachting is dat deze situatie nu aanzienlijk beter is, omdat het terugdringen van de onnodige bureaucratie één van de doelstellingen van de Wet Passend Onderwijs is.

Gemeentenetwerk Bewonersinitiatieven ontwikkelt 'wiki' over wijkondernemingen

26 mei

Het gemeentenetwerk Bewonersinitiatieven gaat een 'wiki' ontwikkelen rond bewonersinitiatieven. Een wiki is een gebruiksvriendelijke database waarin betrokkenen bij bewonersinitiatieven laagdrempelig kennis en goede voorbeelden kunnen uitwisselen. De wiki bevat informatie die nodig is om te werken met bewonersinitiatieven. Dit is het belangrijkste resultaat van de laatste bijeenkomst van het netwerk Bewonersinitiatieven, waar de Kafkabrigade deel van uitmaakt.

Kafkabrigade op het Landelijk Congres der Bestuurskunde

19 mrt.

Op 20 en 21 mei 2015 zal het Landelijk Congres der Bestuurskunde (LCB) plaatsvinden in Nijmegen. Het thema in 2015 is ‘Wie is de chef? Een kijkje in de keuken van bestuurlijk Nederland’. Op donderdag 21 mei geeft de Kafkabrigade een workshop op het LCB. Lees hier de omschrijving van de workshop en meer informatie over het congres.

Meer weten?

Bent u de publieke manager die onnodige bureaucratie wil aanpakken? Bel +31 6 12 45 80 87 of mail ons. Wij leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Recente en lopende innovaties en onderzoeken

Recente en lopende innovaties en onderzoeken van de Kafkabrigade:

  • Onderzoek "Verdien het contact met de burger" naar het functioneren van interventieteams voor onvoorziene gevallen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten.
  • Casusonderzoek naar de schotten tussen de cure en de care.
  • Casusonderzoek "Onverwacht Uitgeschreven" naar de gevolgen voor burgers bij uitschrijving uit de Basisadministratie Personen.
  • Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten, opgezet samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties en begin dit jaar overgedragen aan ICTU.