Kafkabrigade

De Kafkabrigade is opgericht om overbodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken. Het gebeurt vaak dat mensen in situaties terecht komen waar ze door allerlei procedures en regels geen touw meer aan vast kunnen knopen. De Kafkabrigade onderzoekt deze problemen en helpt overheidsorganisaties met het inrichten van hun organisatie rondom de publieke waarde die ze willen dienen. Daarbij stellen we steeds de burger, ondernemer of professional die is vastgelopen in bureaucratie centraal.

Ontregelrechter Groningen doet uitspraak

6 nov.

Op 5 oktober j.l. werd in Groningen de zogenaamde ‘ontregelrechtbank’ georganiseerd. Het doel was om interne regeldruk aan te pakken. De parafenroute en het declaratiesysteem stonden in het beklaagdenbankje.

Kafkabrigade zoekt stagiair(e)

2 nov.

Voor een kritische en zelfstandige denker, die zowel oog heeft voor kwaliteit en afwerking als het vermogen om te reflecteren:

De Kafkabrigade is een not-for-profit organisatie met als doel het beter laten functioneren van publieke organisaties. Daartoe heeft de Brigade een onderzoeks- en interventiemethode ontwikkeld voor het opsporen en oplossen van onnodige bureaucratie. In de methode van de Kafkabrigade staat het perspectief van de burger centraal. De Kafkabrigade voert zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uit. Ook ontwikkelt de Kafkabrigade trainingen, workshops en reflectiesessies voor professionals in de publieke sector.

Voorkom de Lean-paradox

9 okt.

Tot grote verbazing van het management, ervaren veel medewerkers aan het eind van een Lean-traject nog steeds onnodige bureaucratie.

lean paradox inkoopRecent vroeg de afdeling Financiën van een overheidsorganisatie de Kafkabrigade om even mee te denken. Kort daarvoor was de overheidsorganisatie een project gestart rond beter inkopen. Onderdeel van het project was dat de inkoopprocessen verbeterd werden met behulp van 'Lean'. Lean is een manier van werken die gericht is op het creëren van waarde en het terugdringen van verspilling, stellen diverse aanbieders van de methode. Toch ervoeren veel medewerkers na het Lean-traject nog steeds onnodige bureaucratie in hun werk, terwijl Inkoop juist de ambitie had andere afdelingen te 'ontzorgen'. Hoe kan dat?

Groningen schrapt regels met Ontregelrechtbank

6 okt.

Tijdens de zogenaamde ontregelrechtbank pakt de gemeente Groningen de interne bureaucratie aan.

Ontregelrechtbank KafkabrigadeOp maandag 5 oktober introduceerde de gemeente Groningen een geheel nieuwe methode voor het verminderen van regeldruk. Geïnspireerd op de Amerikaanse juryrechtspraak organiseerde de gemeente een ontregelrechtbank. In twee sessies van een uur werden de twee meest hinderlijke interne regels in het beklaagdenbankje gedaagd.

De ontregelrechtbank werkt volgens het Amerikaanse juryrechtspraaksysteem. Aanklagers van de gemeente Groningen pleiten tegen regels voor een jury. Deze jury geeft advies waarna de gemeentesecretaris als rechter een oordeel kan vellen. De ontregelrechtbank behandelt interne regels. Regels die door medewerkers worden ervaren als disfunctioneel staan ter discussie.

Meer weten?

Bent u de publieke manager die onnodige bureaucratie wil aanpakken? Bel +31 6 12 45 80 87 of mail ons. Wij leggen u graag uit wat we voor u kunnen betekenen.

Recente en lopende innovaties en onderzoeken

Recente en lopende innovaties en onderzoeken van de Kafkabrigade:

  • Onderzoek "Verdien het contact met de burger" naar het functioneren van interventieteams voor onvoorziene gevallen bij uitvoeringsorganisaties en gemeenten.
  • Casusonderzoek naar de schotten tussen de cure en de care.
  • Casusonderzoek "Onverwacht Uitgeschreven" naar de gevolgen voor burgers bij uitschrijving uit de Basisadministratie Personen.
  • Proeftuin Thuisbezorgen Reisdocumenten, opgezet samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties en begin dit jaar overgedragen aan ICTU.
  • Slimmernetwerk, het innovatorsnetwerk van vernieuwers binnen het Rijk, de provincies, gemeenten, waterschappen en politie.