Diensten

De Kafkabrigade heeft inmiddels bijna 100 casusonderzoeken uitgevoerd in binnen- en buitenland, op de meest uiteenlopende beleidsterreinen.

Variërend van vergunningverlening tot de aanpak van voortijdig schoolverlaten en voorzieningen voor chronisch zieken. Daarnaast hebben we de afgelopen jaren ook een aantal trainings-/opleidingstrajecten ontwikkeld en uitgevoerd.