Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade november 2020 Publieke Software Aanbesteden

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade november 2020 Publieke Software Aanbesteden

Beste lezer,

Stichting Kafkabrigade gaat  samen met iBestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op zoek naar de mitsen en maren die in de weg staan om de oproep van de staatssecretaris om de broncode van overheidssoftware vrij te geven als open source software te beantwoorden.

Publieke software: de weg van wens naar werkelijkheid

iBestuur thuisdebatIn de beleidsbrief “Open, tenzij” roept de staatssecretaris overheden op om overheidssoftware actief openbaar te maken als open source software. Wat is eigenlijk de strategische opgave voor overheden om die beleidswens werkelijkheid te maken? Het iBestuur thuisdebat van 12 november 2020 was een aftrap voor die verkenning. Daarin kwamen drie belangrijke onderwerpen aan bod: de betekenis van open source software en de motieven daarvoor, de belangrijke relatie met inkoop en ingrediënten voor een open source beleid voor overheden.

iBestuur thuisdebat Publieke Software »

Playbook Publieke Software

Playbook Publieke Software AanbestedenDe komende maanden gaan iBestuur, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stichting Kafkabrigade op zoek naar de mitsen en maren die in de weg staan om de oproep van de staatssecretaris om overheidssoftware actief vrij te geven als open source software. Op donderdag 12 november was de aftrap met een thuisdebat. Wat we leren leggen we vast in een playbook voor het aanbesteden van publieke software. U kunt daaraan bijdragen: bekijk en bewerk het playbook.

Verder vragen we overheden wat deze oproep voor hun organisatie betekent. We gaan op zoek naar welke onduidelijkheden werkelijk onbekend zijn en waar de weg geëffend kan worden. Zo brengen we de weg in kaart om dit beleid te materialiseren naar de volgende tussenstop: een publieksdebat in het nieuwe jaar. Meepraten kan op Pleio en Code for NL.

Bekijk en bewerk het playbook »

Meest recente column op Platform Overheid

vliegende sleutelToen administraties nog op papier stonden, kon het zomaar voorkomen dat iemands naam werd doorgehaald uit de ene administratie, maar nog bezit op zijn naam had in de andere registratie. Het waren simpelweg aparte stapels papier. Wanneer je iets weghaalde uit de ene stapel, verdween het bijbehorende papier niet vanzelf uit de andere stapel. Dat gebeurt alleen in de wereld van Harry Potter en in de wereld van moderne databases.

Harry Potter en de unieke identificatie »

Inschrijven masterclass Volwassen Digitale Overheid mei 2021

volwassen digitale overheidHoe we de condities scheppen om afwegingen te maken terwijl je organisatie digitaliseert? Dit is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de publieke sector op dit moment.  Want digitalisering leidt niet alleen tot een efficiënt proces voor de massa. Het leidt ook regelmatig ook tot onredelijke uitkomsten. Professionals zitten daarbij vaak net zozeer klem als de mensen die ze moeten helpen. Hoe schep je die ruimte en zorg je tevens dat oplossingen structureel kunnen worden? In de masterclass zien we niet alleen hoe de digitale overheid werkt in termen van gegevensuitwisseling, gedigitaliseerde processen en besluitvorming, maar ook hoe je als organisatie kunt optimaliseren naar rechtvaardigheid. Hoe je niet alleen efficiënter kunt werken, maar ook steeds betere, rechtmatiger en rechtvaardiger besluiten kunt nemen.

De inschrijving voor de masterclass Volwassen Digitale Overheid in mei 2021 is open. Schrijf je in voor de drie dagen op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 mei van 09:30 tot 17:00. De masterclass is online en daarom is er een korting van 35% op het inschrijfgeld. Tenslotte ben je thuis en zorg je zelf voor de lunch en de koffie.

Schrijf je in voor de nieuwe editie van de masterclass »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".