Publicaties

Publicaties

Geen ruimte maar richting

7 okt.

Arjan Widlak, Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht, NTB 2021/73, Bestuursrecht algemeen, 2021

Artikel naar aanleiding van de vraag: wat moet het bestuursrecht leren van de toeslagenaffaire?

De betekenis van de beginselen van behoorlijk bestuur vandaag is niet zozeer de ruimte die dit bestuursorganen biedt, waar de wetgever die laat, maar richting aan de afweging bestuur die het bestuur moet maken als zij de wet implementeert in software. Want de beginselen van behoorlijk bestuur zijn een morele plicht, maar de wijze waarop we onze overheid organiseren - nu met ICT - bepaalt welke waarden zich manifesteren.

Die richting moeten we organiseren. Net zoals we kostenbesparing organiseren. Financiële optimalisaties zijn
normatieve stelsels, waarbij verbeteringen in de ene organisatie als principe gebruikt worden elders. We kunnen echter ook optimaliseren naar besluiten die steeds evidenter rechtvaardig of terecht zijn. De abbb kunnen niet alleen een juridische functie hebben of een maatschappelijke, maar ook een organisatorische functie. Die functie zou normaal moeten zijn, want organiseren is het inrichten van een systeem van waarden.