Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade oktober 2020

Stichting Kafkabrigade Nieuwsbrief Nieuwsbrief Stichting Kafkabrigade oktober 2020

Beste lezer,

Afgelopen week was de eerste masterclass Volwassen Digitale Overheid.Aan de hand van de Landkaart Volwassen Digitale Overheid krijgen deelnemers overzicht en een denkraam. De reacties na drie online cursusdagen waren lovend. Het is fijn te weten dat de masterclass de verwachtingen zo overtrof. De inschrijving voor de masterclass van mei 2021 is open.

Het boek Volwassen Digitale Overheid is bijna gereed. Wat begon als een bundeling van alle columns die verschenen in het Financieele Dagblad, op iBestuur.nl en op platformoverheid.nl is een uitgebreid overzicht geworden van de patronen van verandering die we zien door de digitalisering van de overheid.

Stichting Kafkabrigade gaat de komende maanden samen met iBestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op zoek naar de mitsen en maren die in de weg staan om de oproep van de staatssecretaris om de broncode vrij te geven te beantwoorden. Die zoektocht start met een iBestuur thuisdebat op 12 november om 10:30.

Eerste masterclass Volwassen Digitale Overheid

Masterclass onlineAfgelopen week was de eerste masterclass Volwassen Digitale Overheid.De masterclass introduceert deelnemers in essentiële kennis over de Nederlandse digitale infrastructuur en maakt kernbegrippen en -concepten over digitale technologie concreet aan de hand van tientallen voorbeelden uit de praktijk. In een afwisselend pogramma analyseer je praktijkvoorbeelden uit het Nederlandse openbaar bestuur. Je leert de samenhang te zien tussen de wijze van besluitvorming, de wijze van reguleren en inzet van techniek. En samen met mede-cursisten uit alle hoeken van de overheid ontwikkel je een gedeeld referentiekader en reflecteer je aan de hand van een gestructureerd ethisch kader op de patronen die we in de praktijk zien ontstaan.

De reacties op deze eerste editie waren lovend. Het is fijn te weten dat de masterclass de verwachtingen zo overtrof. De inschrijving voor de masterclass van mei 2021 is open.

Volwassen Digitale Overheid »

Meest recente column op Platform Overheid

samenwerken via ict is niet alleen lastig voor overheden ook bedrijven hebben er moeite meeConcrete verhalen maken het beste duidelijk wat digitalisering betekent voor het leven van echte mensen hier en nu. Elke week verschijnt op Platform Overheid één van 62 van zulke verhalen. Deze week gaat het over samenwerken via ICT. Bij de overheid zien we regelmatig dat dit leidt tot blind vertrouwen wanneer het goed gaat, maar zodra er iets mis gaat gaan de muren van de kokers razensnel omhoog. Maar dat is niet alleen bij de overheid zo, ontdekt Martijn als hij een weekendje weg gaat met zijn vriendin.

Lekker een weekendje weg »

Thuisdebat Open Source & Aanbesteden

iBestuur thuisdebatWie zou een samenleving open willen noemen als je niet kunt nagaan hoe de overheid een besluit neemt? De nieuwe beleidslijn van staatssecretaris Knops is dan ook niet meer dan vanzelfsprekend: open, tenzij. Hij doet een oproep aan overheden om de broncode vrij te geven, zo schreef hij in de beleidsbrief van april. Stichting Kafkabrigade gaat samen met iBestuur en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op zoek naar de mitsen en maren die in de weg staan om de oproep van de staatssecretaris te beantwoorden. Op 12 november om 10:30 is hierover het eerste iBestuur thuisdebat. In de tussentijds zullen we verschillende overheden vragen wat deze oproep voor hun organisatie betekent.We gaan op zoek naar welke onduidelijkheden werkelijk onbekend zijn en waar de weg geëffend kan worden. Zo brengen we de weg in kaart om dit beleid te materialiseren op weg naar een tweede publieksdebat in het nieuwe jaar.

Meld je aan voor het thuisdebat »

Inschrijven masterclass Volwassen Digitale Overheid mei 2021

volwassen digitale overheidHoe we de condities scheppen om afwegingen te maken terwijl je organisatie digitaliseert? Dit is waarschijnlijk de grootste uitdaging voor de publieke sector op dit moment.  Want digitalisering leidt niet alleen tot een efficiënt proces voor de massa. Het leidt ook regelmatig ook tot onredelijke uitkomsten. Professionals zitten daarbij vaak net zozeer klem als de mensen die ze moeten helpen. Hoe schep je die ruimte en zorg je tevens dat oplossingen structureel kunnen worden? In de masterclass zien we niet alleen hoe de digitale overheid werkt in termen van gegevensuitwisseling, gedigitaliseerde processen en besluitvorming, maar ook hoe je als organisatie kunt optimaliseren naar rechtvaardigheid. Hoe je niet alleen efficiënter kunt werken, maar ook steeds betere, rechtmatiger en rechtvaardiger besluiten kunt nemen.

De inschrijving voor de masterclass Volwassen Digitale Overheid in mei 2021 is open. Schrijf je in voor de drie dagen op maandag 17, dinsdag 18 en woensdag 19 mei van 09:30 tot 17:00. De masterclass is online en daarom is er een korting van 35% op het inschrijfgeld. Tenslotte ben je thuis en zorg je zelf voor de lunch en de koffie.

Schrijf je in voor de nieuwe editie van de masterclass »

Stichting Kafkabrigade

Stichting Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van Stichting Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".