Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 4 - 6 oktober 2015

^c() Nieuwsbrief Nummer 4 - 6 oktober 2015

Beste lezer,

Groningen zet regels voor het gerecht: de Ontregelrechtbank

Ontregelrechtbank KafkabrigadeEen nieuwe manier om de onnodige bureaucratie aan te pakken: de Ontregelrechtbank. Groningen pakt de interne bureaucratie aan door de twee als meest hinderlijk en disfunctioneel ervaren interne regels voor het gerecht te zetten: de "parafencultuur" en de "declaratieroute". De Ontregelrechtbank is geïnspireerd op een mix van de Amerikaanse juryrechtspraak en de Nederlandse rechter. Aanklagers van de gemeente Groningen pleiten tegen een regel voor een jury van zeven medewerkers. Een medewerker van de afdeling HRM verdedigt de regels die in het beklaagdenbankje staan. De gemeentesecretaris geeft als rechter een oordeel. Het resultaat? Gerrit Urban van de gemeente Groningen stelt: “de ontregelrechtbank was een groot succes. Je merkt dat medewerkers hier enthousiast van worden. Op den duur kunnen we hopelijk aan de slag met een ontregelrechtbank voor externe regels.” En hoe staat het nu met de parafencultuur en de declaratieroute? Hierover doet de gemeentesecretaris over een week een uitspraak.

Groningen schrapt regels met Ontregelrechtbank »

Oplossingsteams complexe gevallen op bezoek bij CJIB

Veel grote uitvoeringsorganisaties hebben oplossingsteams voor burgers die tussen wal en schip vallen in de organisatie. Waar regelingen of systemen van verschillende afdelingen niet op elkaar aansluiten, lossen dergelijke teams de problemen op voor de burgers. Tegelijk is dit vaak ook noodzaak voor de organisatie zelf. De Kafkabrigade voerde dit jaar een onderzoek uit naar deze x-teams en bracht ze ook bij elkaar. De teams verschillen in de rollen die ze hebben voor de organisatie en ook in de werkwijzen die ze hanteren. Op 16 november is de volgende bijeenkomst, waarbij we te gast zijn bij het CJIB. Het CJIB zal hier vertellen over hoe zij hun proces willen herinrichten en de Kafkabrigade zal voorstellen om het leeratelier oplossingsteams een meer permanent karakter te geven.

Kafka Thermometer in Haagse Hogeschool

De Faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) van de Haagse Hogeschool onderzoekt de onnodige bureaucratie en regeldruk in de eigen organisatie. Dit initiatief komt voort uit de aandacht voor de werkdruk onder medewerkers van de Haagse Hogeschool als geheel. Eerder deze zomer zijn workshop gehouden, waarin veel medewerkers onnodige bureaucratie en regeldruk aanwezen als oorzaak. De faculteit heeft daarop het initiatief genomen om de Kafkabrigade de onnodige bureaucratie in kaart te laten brengen. De Kafkabrigade zet hiervoor de Kafka Thermometer in. Alle medewerkers hebben een persoonljike uitnodiging ontvangen.

Jaap Winter: 'We gaan een Kafka-knop invoeren’

VU-voorzitter Jaap Winter wil de onnodige bureaucratie aanpakken. In april vond aan de VU een groot debat plaats over democratie en transparantie. Volgens Winter is de doorgeslagen bureaucratie een belangrijk achterliggend probleem van het gebrek aan betrokkenheid bij bestuur en beleid. "De maatschappij wil dat we verantwoording afleggen over wat we doen met de miljoenen belastinggeld, maar we zijn daarin doorgeschoten. We vertrouwen elkaar niet meer en willen een systeem dat controleert of mensen het wel goed doen. Volgens de regels. We moeten mensen meer professionele verantwoordelijkheid geven en hen daarop aanspreken," zegt Winter in universiteitskrant Ad Valvas.

Daarbij wil hij niet alleen de schuld voor de onvrede bij de buitenwereld leggen, maar ook in de VU zelf zaken aanpakken. De komende maand komt een Kafkaknop online om overbodige bureaucratie te melden en aan te pakken.

Kafkamaster Regeldruk

De Kafkabrigade ontwikkelt een driedaagse masterclass regeldruk. In de opleiding leren professionals regeldruk waarnemen, verschillende analysemethoden om regeldruk concreet aan te pakken en hoe dergelijke innovaties door probleemoplossing te borgen. De gehele lesstof wordt case-based aangeboden. Onderdeel van de opleiding zijn twee simulaties, die deelnemers ook inzicht geven in de rol van ICT bij regeldruk. Ambtenaren uit de regio Zuid-Holland kunnen zich op dit moment aanmelden.

Kafkamaster Regeldruk »

Minister Schippers op Actiedag Merkbaar Minder Regeldruk

Heeft u ideeën over hoe de regeldruk in de curatieve zorg omlaag kan? Benieuwd naar wat u zelf kan doen? Onder andere met hulp van de Kafkamethode? U bent van harte welkom op de Actiedag Merkbaar Minder Regeldruk op 28 oktober in Amersfoort. Minister Edith Schippers heeft deze dag alvast in haar agenda gereserveerd. Zij zal haar visie op de aanpak van regeldruk delen en laten zien wat het ministerie zelf bijdraagt. Daarnaast krijgt u kennis en methodieken aangereikt om zelf regeldruk in uw organisatie aan te pakken. Want, zo blijkt uit onderzoek, regels komen lang niet altijd ‘van buiten’. De actiedag is speciaal voor zorgprofessionals, stafmedewerkers en het middenmanagement in de curatieve zorg.

Bekijk het volledige programma »

Mensen boven Regels Conferentie CAK

Door de overheveling van de AWBZ naar de Wmo en de Wlz per 1 januari 2015 is er veel veranderd. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de Wmo 2015. Elke gemeente heeft haar eigen tarieven en mag voor de ondersteuning die zij biedt een eigen bijdrage vragen. Inmiddels kent de Wmo ruim 50.000 productcodes en 24.000 uurtarieven. En wat is het resultaat? Ondoorgrondelijke facturen, vertraging in processen en regelgeving die moeilijk is uit te leggen. Klanten zijn het overzicht inmiddels volledig kwijt.

Het CAK organiseert op donderdag 5 november een conferentie om dit probleem aan te pakken. Interesse? Stuur dan een mail aan relatiebeheer@hetcak.nl. Wees snel, want er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Tweedaagse Passend Onderwijs (PO)

Tweedaagse Passend Onderwijs KafkabrigadeOp donderdag 15 en vrijdag 16 oktober 2015 organiseert de PO-Raad haar tweejaarlijkse tweedaagse rond Passend Onderwijs. Het thema is Noaberschap, Meesterschap, Partnerschap en richt zich op directeur-bestuurders, directeuren en coördinatoren van samenwerkingsverbanden passend onderwijs en hun partners. Partnerschap in de brede zin, intern en extern staat centraal.

De Kafkabrigade bracht vorig jaar in beeld welke partnerschappen nodig zijn rond welke onderwerpen in Passend Onderwijs en zal op de tweedaagse verschillende workshops verzorgen rond onnodige bureaucratie, zoals samen werken aan minder regeldruk.

Tweedaagse Passend Onderwijs (PO) »

NVVb Regiocongres Samen Meer Resultaat

VOW-problematiek KafkabrigadeOnze systemen sluiten nog niet altijd aan op de maatschappelijke diversiteit. Met schrijnende situaties als gevolg. De VOW-problematiek is er een voorbeeld van. “Eén van de belangrijkste tekortkomingen in het huidige staatsbestel is de gebrekkige verbinding tussen een overheid die steeds meer op uniformiteit koerst en een burgersamenleving die steeds pluriformer wordt,” zei Herman Tjeenk Willink. Maar wat doen we eraan?

Op het NVVb najaarscongres 2015 Gelderland verzorgt de Kafkabrigade een workshop rond de VOW problematiek. Aan de hand van een uitgewerkte casus gaat de groep in een open, maar gestructureerd gesprek. We gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wat ons in de weg staat om het verschil tussen maatschappelijke doelen en feitelijke effecten te overbruggen.

Najaarscongres NVVb Gelderland »

TOP-dag voor Rijkstrainees

Kafkabrigade op TOP dag rijkstraineesOp 11 september startte een nieuwe groep rijkstrainees. De Kafkabrigade verzorgde een workshop op de Startconferentie "TOP dag". Samen met de trainees zijn we op zoek gegaan naar de vraag hoe we kunnen verklaren dat bedoelingen en gevolgen soms zo uiteen lopen. Als altijd deden we dit aan de hand van een concrete casus, die nauwelijks te geloven, maar waar is. Van de dag is een filmverslag gemaakt.

Filmverslag over de start van trainees bij het Rijk »

Lexicon van de Regeldruk #H #I #J en #K

Lexicon van de RegeldrukElke maandag om 08:30 tweet Arjan een nieuw lemma uit het Lexicon van de Regeldruk. Een korte definitie in twee zinnen, een beschrijving en een casus om het begrip te illustreren. Een manier om elke maandag te beginnen met minder regeldruk.

Lexicon van de Regeldruk »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".