Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 9 - 6 april 2016 - De Obstakels voor Groene Groei

^c() Nieuwsbrief Nummer 9 - 6 april 2016

Beste lezer,

Belemmeringen voor Groene Groei

Tientallen experimenteerbepalingen ongebruikt

Groene GroeiGroene groei en naar een circulaire economie, dat willen we allemaal. Maar soms staan er wetten in de weg en praktische bezwaren. Of niet? Nee. Als bedrijven op een innovatieve manier milieuwinst kunnen behalen, dan kan dat. Zelfs als daarvoor moet worden afgeweken van de wet- en regelgeving. Daarvoor zijn in de afgelopen jaren in tientallen wetten mogelijkheden opgenomen voor experiment en afwijken van de wet binnen zekere grenzen van veiligheid en gezondheidsrisico. Maar die ruimte wordt niet gebruikt. De ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu hebben meer dan 200 voorbeelden van innovatieve groene oplossingen, waarbij de ruimte in de wet niet is gebruikt. Waarom? Dat is het nieuwe onderzoek dat de Kafkabrigade doet in samenwerking met Isduurzaam.

Lees verder »

Kafkabrigade Internationaal Netwerk Online

Het nieuws en onderzoek van alle Kafkabrigades gezamenlijk online

Kafkabrigade RetraiteAfgelopen zomer kwamen onderzoekers uit Zuid-Afrika, de Verenigde Staten, Groot-Britannië en Nederland bij elkaar in Den Haag op het jaarlijke Kafkabrigade Retraite. Jaarlijks bediscussieren Kafkabrigades hun onderzoek en reflecteren op de gezamenlijke missie en onze methode. Afgelopen jaar waren de duurzaamheid en schaalbaarheid van onze innovaties het centrale onderwerp van gesprek. Want een succesvolle innovatie opschalen naar de bredere categorie of duurzaam borgen is niet iets vanzelfsprekends. Onderzoeken uit de verschillende landen werden besproken met als centrale vraag: hoe kunnen we ons en onze methode aanpassen om het beter te doen.

In de marge werd echter ook een andere wens besproken: kunnen we niet meer nieuws uitwisselen, zodat we ook door het jaar heen beter op de hoogte blijven van elkaars onderzoek en projecten? Daarom heeft Kafkabrigade.nl een zusje gekregen: Kafkabrigade.org. De Engelstalige website van het netwerk als geheel.

The Kafkabrigade Network »

Neem deel aan de Masterclass Regeldruk Regio Zuid-Holland

kafka masterclassAltijd al willen weten hoe je regeldruk zelf effectief aanpakt? Van 13 t/m 15 juni 2016 organiseert de Kafkabrigade een driedaagse masterclass regeldruk voor ambtenaren uit de regio Zuid-Holland. In drie dagen loopt u aan de hand van onderwijs casus door alle fasen van innoveren door probleemoplossing: het waarnemen van het probleem vanuit het perspectief van de burger, het innoveren zelf en de rol van ICT daarin en het borgen van de resultaten aan de hand van zowel faal- als succescasus. De Kafkamaster is bedoeld voor wie wil leren om strategisch, praktisch en resultaatgericht te werken aan het verminderen van regeldruk.

Masterclass Regeldruk in regio Zuid-Holland »

Nieuwe Kafkabrigade in Mexico

Rik PeetersHet netwerk groeit

In het voorjaar van 2016 opent de Kafkabrigade Mexico haar deuren in Mexico Stad. Kafkabrigadier Rik Peeters sloot zich bij de Kafkabrigade aan vlak na zijn promotie rond preventiebeleid, dat resulteerde in het boek The Preventive Gaze. Een jaar geleden verhuisde Rik naar Mexico, waar hij nu een nieuwe Kafkabrigade start als onderdeel van het Kafkabrigade-netwerk. Samen met een Mexicaanse partner met veel ervaring in het Mexicaanse publieke bestel breidt Rik hiermee de strijd tegen onnodige bureaucratie uit.

Interview met Rik Peeters »

Vijf keer regeldruk in Waalwijk Academy

Waalwijk AcademyEén gemeentelijk product helemaal uitkleden aan de hand van het perspectief van de burger en diverse casus uit de werkpraktijk van de Kafkabrigade

Waalwijk Academy moet ervoor zorgen dat organisatie-onderdelen en teams beter en efficiënter worden. Ze moeten hun kernactiviteiten uitvoeren. En ze moeten zich tegelijk bewuster worden van de publieke waarde waaraan ze bijdragen. In dat kader organiseert de Kafkabrigade vijf workshops waarin een gemeentelijk product helemaal uitgekleed wordt en alleen maar waardevoller. Volgende week de teamleiders van Waalwijk.

Digitaal India

Digital IndiaPublieke managers uit India leren hands-on met het simulatiespel Samenwerken met ICT over de goede èn de minder goede kanten van de Nederlandse Basisadministraties.

De Nederlandse Basisadministraties - of met de voorzieningen erbij de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) - heeft enorm bijgedragen aan de efficiency van de Nederlandse overheid. Als bijdrage aan het trainingsprogramma dat PBLQ organiseert rond burgergerichte online dienstverlening, zette de Kafkabrigade een simulatiespel in waarin de deelnemers daadwerkelijk konden ervaren hoe de voordelen van samenwerking met ICT ontstaan en hoe de transformatie van de overheid zich voltrekt. Echter samenwerken met ICT kan ook een hefboom zijn voor bureaucratisch disfunctioneren, waarbij burgers na een eenvoudige wijziging overspoeld worden met registratieverplichtingen of ten onrechte wordt verondersteld dat gegevens dezelfde betekenis hebben in een verschillende context. Aan de hand van een teaching case worden deelnemers uitgedaagd te verklaren waarom het soms mis gaat en waarom dat een structureel probleem is. De masterclass waarin beide gezichten van de Nederlandse Basisregistraties worden getoond werd hoog gewaardeerd en krijgt een vervolg.

Immateriële infrastructuur van de slimme stad

immateriele infrastructuur van de slimme stadEen concept als de Slimme stad roept beelden op van een toekomst waarin de negatieven van vandaag worden opgeteld tot een positief resultaat in de toekomst. Waarin informatievoorziening voorkomt dat we onze tijd verspillen met het zoeken naar een parkeerplaats en tegelijkertijd het milieu sparen met dit extra gemak. De hoop is dat alle innovaties die hiervoor nodig zijn als vanzelf ontstaan uit samenleving en bedrijfsleven. En dat dit tevens publieke waarden respecteert als behoud van concurrentie, minder afval, ruimte voor meerdere aanbieders en compatibiliteit voor de burger als gebruiker. Dat kan, maar aan slimme toepassingen (lees: innovaties) gaan slimme regels (lees: open standaarden) vooraf. En die ontstaan niet altijd vanzelf. Wat markt en samenleving nalaten of niet kunnen, dát moet de overheid organiseren om de slimme stad mogelijk te maken.

Lees de publicatie in het TRENDSBoek van PBLQ »

Kafkabrigade feliciteert Intermin (20)

InterminDe Kafkabrigade feliciteert Intermin. Intermin werd twintig afgelopen maand. Ter gelegenheid van de verjaardag van Intermin en twintig jaar vernieuwing van binnenuit, mochten vijf vernieuwers een korte TED talk houden, waaronder de Kafkabrigade, een partner van de Kafkabrigade Kennisland en oud-Kafkabrigadier Albert Jan Kruiter van het Instituut voor Publieke Waarden.

Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen naar Tweede Kamer

De ministeries van VenJ en VWS en de VNG willen een betere opvang, zorg en ondersteuning voor mensen met verward gedrag. In de zomer van 2016 moeten gemeenten, in samenwerking met hun ketenpartners, beschikken over een sluitende, op de persoon gerichte aanpak. Voor het aanjaagteam is de Kafkabrigade bezig met het onderzoeken van een aantal cases. Het aanjaagteam heeft afgelopen maand een tussenrapportage gestuurd naar de Tweede Kamer.

Tussenrapportage Aanjaagteam Verwarde Personen naar Tweede Kamer »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".