Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 5 - 3 november 2015

^c() Nieuwsbrief Nummer 5 - 3 november 2015

Beste lezer,

Concrete oplossingen voor de schotten tussen cure en care

Op donderdag 29 oktober organiseerde de Kafkabrigade een Collectief Functioneringsgesprek  rond de “schotten tussen cure en care” voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met minister Schippers bogen de betrokken organisaties zich tijdens dit gesprek over de casus van Mijntje: een kwetsbare oudere die niet kon doorstromen naar een verzorgingshuis en ook niet naar huis kon, nadat zij uitbehandeld was in het ziekenhuis. De nabestaanden van Mijntje, haar dochter Rina en haar schoonzoon Ron, waren aanwezig om haar verhaal te vertellen.

Tijdens het Collectief Functioneringsgesprek werden alle betrokken organisaties verzameld rond hun collectieve opdracht. Kwetsbare ouderen komen vaak het ziekenhuis in met een klein, maar acuut probleem. Ze kunnen niet terug naar huis zonder ondersteuning. Maar als die niet meteen beschikbaar is en ze wachten in een bed, neemt hun functioneren snel af. De kans dat ze daarna nog zelfstandig thuis kunnen leven neemt dan snel af. Tijdens het Collectief Functioneringsgesprek maakten betrokken organisaties concrete afspraken om zowel te voorkomen dat deze mensen in het ziekenhuis komen als om samen voor betere en snellere activering en behandeling te zorgen. De komende week werkt de Kafkabrigade het actieplan uit.

Problemen door sekseregistratie

Het registreren van je geslacht (M/V) is voor het verkrijgen van veel diensten nog altijd verplicht, zowel bij de overheid als bij veel private organisaties. Terwijl die registratie vaak niet nodig is voor het verlenen van de dienst. En niet iedereen is man of vrouw. Niet iedereen voelt zich man of vrouw. In het casusonderzoek sekseregistratie gaat de Kafkabrigade op zoek naar de concrete problemen die mensen ervaren als gevolg van het verplicht registreren van geslacht. De verwachting is dat in elk geval transgenders, queers en mensen met een instersekseconditie hier last van hebben. Maar ook dat veel breder mensen wel eens last hebben van sekseregistratie door vooroordelen of verwarring. De Kafkabrigade is daarom op zoek naar praktijkvoorbeelden van mensen die problemen ondervinden door sekseregistratie. Aan de hand van enkele exemplarische voorbeelden gaan we daarna - samen met betrokken partijen - kijken wat er nu eigenlijk in de weg staat om dit anders te doen.

De Kafkabrigade is op zoek naar voorbeelden van mensen die problemen hebben gehad met sekseregistratie, waardoor zij een dienst misliepen of dreigden mis te lopen. »

Persoonsgerichte aanpak verwarde personen

De Kafkabrigade gaat verhalen van verwarde personen in kaart brengen. Daarvoor zal de Kafkabrigade gaan samenwerken met het aanjaagteam verwarde personen, dat onder leiding staat van Liesbeth Spies. Dit aanjaagteam is geïnstalleerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 

De Kafkabrigade ontwikkelt de komende maanden onder meer een aantal narratieven, waarin de problemen van verwarde personen naar voren komen. Daarvoor interviewen we een aantal mensen die te maken hebben (gehad) met verwarring: bijvoorbeeld vanwege ziekte (zoals dementie, psychische problemen) of leefproblemen (zoals depressie, dakloosheid). Op basis van de interviews en contra-expertise schetsen we een overzicht van probleemgebieden rond deze groep mensen. Dat helpt het aanjaagteam en betrokken partijen om een aanpak te ontwikkelen, waarmee zij enerzijds overlast door verwarde personen kunnen voorkomen en anderzijds verwarde personen de ondersteuning kunnen bieden die nodig is. 

Oplossingsteams complexe gevallen bezoekt CJIB

Veel grote uitvoeringsorganisaties hebben oplossingsteams, voor burgers die tussen wal en schip vallen in de organisatie. Waar regelingen of systemen van verschillende afdelingen niet op elkaar aansluiten, lossen zulke teams de problemen op voor de burgers. De Kafkabrigade voerde dit jaar een onderzoek uit naar deze x-teams en bracht ze ook bij elkaar. Op 16 november is de volgende bijeenkomst van de oplossingsteams, waarbij we te gast zijn bij het CJIB. Het CJIB zal tijdens de bijeenkomst vertellen over hoe zij hun proces willen herinrichten. Daarnaast zal de Kafkabrigade voorstellen om het 'leeratelier oplossingsteams' een meer permanent karakter te geven.

Publicatie dienstverlening aan onvoorziene en schrijnende gevallen »

Conferentie Mensen boven Regels CAK

Op 1 januari 2015 is de AWBZ overgeheveld naar de Wmo en de Wlz. Daardoor is er veel veranderd. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Wmo. Elke gemeente heeft haar eigen tarieven en mag voor de ondersteuning die zij biedt een eigen bijdrage vragen aan burgers. Inmiddels kent de Wmo ruim 50.000 productcodes en 24.000 uurtarieven. En wat is het resultaat? Ondoorgrondelijke facturen, vertraging in processen en regelgeving die moeilijk uit te leggen is. Klanten zijn het overzicht inmiddels kwijt.

Het CAK organiseert op donderdag 5 november de conferentie 'Mensen boven Regels' om dit probleem aan te pakken. Arjan Widlak, directeur van de Kafkabrigade, geeft er een workshop. Tijdens deze workshop laat hij deelnemers kennismaken met een methode om regeldruk aan te pakken. Deelnemers gaan aan de slag met een casus en verlaten de workshop met inspiratie over hoe ze in hun eigen werk bureaucratie kunnen signaleren en aanpakken.

Teamdagen klantvriendelijkheid

Uit de klanttevredenheidsonderzoeken van het Mondriaanfonds komt over het algemeen een heel positief beeld naar voren en ook een steeds positiever beeld. Toch wil het Mondriaanfonds zich verder verbeteren en ook een groter deel van de medewerkers hierbij betrekken. Daarom organiseert de Kafkabrigade een aantal teamdagen rond klantvriendelijkheid. Met behulp van een dialoogmap onderzoeken alle medewerkers de verschillende kanten van klantvriendelijkheid.

Meer over klantvriendelijkheid »

Platform Overheid 23 november online

De Kafkabrigade werkt mee aan Platform O, een online magazine, waarin kennis over sturing bij actuele vraagstukken in het publieke domein toegankelijk wordt gemaakt. Het e-zine is gericht op overheidsmanagers, professionals, wetenschappers en bestuurders in het openbaar bestuur. Op O vind je korte nieuwsberichten, achtergronden, verslagen van debatten, interviews met ambtenaren, opiniestukken, columns, onderzoeken (onderzoeksrapporten), duiding van interessante publicaties, wetenschappelijk en anderszins, literatuur en aankondigingen van evenementen. Op maandag 23 november wordt de website van Platform O tijdens de verkiezing Beste Overheidsorganisatie van het Jaar 2015 gelanceerd.

Download flyer »

VU bespreekt regeldruk intern

Op 26 oktober organiseerde de VU een interne bijeenkomst waarbij een aantal medewerkers bureaucratische knelpunten kon aandragen. De Kafkabrigade was hiervoor uitgenodigd. In het voorjaar kondigde VU-voorzitter Jaap Winter al aan een Kafkaknop te introduceren. Via de Kafkaknop kunnen medewerkers van de Vrije Universiteit straks onnodige bureaucratie en regeldruk melden.

De Kafkaknop »

Kafkabrigade zoekt een stagiair(e)

De Kafkabrigade is op zoek naar een stagiair(e)! Ben jij een kritische en zelfstandige denker, heb je oog voor kwaliteit en afwerking, maar ook het vermogen om te reflecteren? Lees in de vacature meer informatie over het profiel en de taken van een Kafka-stagiair(e). 

Volledige tekst vacature »

NVVB Regiocongres Samen Meer Resultaat

VOW-problematiek KafkabrigadeOnze systemen sluiten nog niet altijd aan op de maatschappelijke diversiteit. Met schrijnende situaties als gevolg. De VOW-problematiek is er een voorbeeld van. “Eén van de belangrijkste tekortkomingen in het huidige staatsbestel is de gebrekkige verbinding tussen een overheid die steeds meer op uniformiteit koerst en een burgersamenleving die steeds pluriformer wordt,” zei Herman Tjeenk Willink. Maar wat doen we eraan?

Vandaag, op het NVVB najaarscongres 2015 Gelderland verzorgt de Kafkabrigade een workshop rond de VOW-problematiek. Aan de hand van een uitgewerkte casus gaat de groep in een open, maar gestructureerd gesprek. We gaan we op zoek naar antwoorden op de vraag wat ons in de weg staat om het verschil tussen maatschappelijke doelen en feitelijke effecten te overbruggen.

Congressen van de NVVB »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".