Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 10 - 16 november 2016 - Bureaucratische Barrieres voor Groene Groei in zes casus

^c() Nieuwsbrief Nummer 10 - 16 november 2016

Beste lezer,

Experimenteerruimte en barrières voor innovatie

Bureaucratische belemmeringen voor Groene Groei

Groene Groei‘Experimenteerruimte is de panacee voor innovatie’, denken velen. De Kafkabrigade onderzocht de belemmeringen rondom die experimenteerruimten en innovatie, in samenwerking met ISDuurzaam en in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. En die belemmeringen zijn er. Een verandering in systeem en cultuur bij de overheid is nodig om experimenteerruimte te laten werken en de gewenste innovatie in groene groei mogelijk te maken. Het belangrijkste is dat de overheid responsief reageert, op alle niveaus, op innovaties die niet in het systeem passen. Daar waar dat niet zo is, krijgen ondernemers, burgerinitiatieven en professionals te maken met bureaucratische barrières. In zes casussen – rond omgevingsvergunning, handhaving en meer – blijkt concreet wat het probleem is van het meest abstracte niveau van systeemverantwoordelijkheid tot het meest concrete niveau van de papierwinkel.

Casus, tijdlijnen, rapportage en samenvatting »

Ombudman: persoonsadministratie leidt tot vicieuze cirkel van uitsluiting

Van iets schijnbaar eenvoudigs als een adreswijziging, kun je grote onverwachte consequenties ervaren, zoals verlies van je zorgverzekering, stemrecht, toelagen of parkeervergunning.

Iedere burger moet zich kunnen inschrijven in de basisadministratie personen, zegt de Nationale Ombudsman, want als een gemeente dit weigert, kun je in grote problemen komen. Van Zutphen: 'Als mensen daardoor geen aanspraak kunnen maken op voorzieningen, niet aan een woning kunnen komen of geen zorgverzekering kunnen afsluiten, worden zij in een kwetsbare positie gedrukt. Zij komen dan in een vicieuze cirkel waar zij moeilijk zelfstandig uit kunnen komen. Dit kan toch niet de bedoeling zijn van een bevolkingsregistratie.'

Ombudman: persoonsadministratie leidt tot vicieuze cirkel van uitsluiting

De Kafkabrigade deed eerder onderzoek naar deze problematiek »

ICT weegt zwaarder dan de wet

ICT heeft vaak meer gezag dan de wet. Hoe komt dat en wat doen we daaraan?

Vandaag reageert de Kafkabrigade op het rapport van de Nationale Ombudsman "Een mens leeft, een systeem niet." De constateringen van de Nationale Ombudsman - persoonsadministratie leidt tot een vicieuze cirkel van uitsluiting - zijn bijna ongelooflijk èn belangrijk, maar niet nieuw. De afgelopen jaren is vrijwel niets gedaan om de onderliggende oorzaken te begrijpen en deze problemen aan te pakken. Welke conclusies moeten we eigenlijk trekken uit dit rapport om te zorgen dat dit probleem ook tot een oplossing komt?

Vandaag in Trouw

Lees de volledige tekst online »

Onno Hoes verder met aanpak verwarde mensen

Eind september droeg minister Schippers het aanjaagteam verwarde personen over van Liesbeth Spies aan Onno Hoes.

Belangrijke rol van het aanjaagteam was het zichtbaar maken van het probleem en de urgentie voelbaar maken. De Kafkabrigade bracht in opdracht van het aanjaagteam vier heel verschillende casus in kaart en liet ook zien welke problemen lokaal en welke problemen op een hoger niveau moeten worden opgelost. Van gemeenten wordt verwacht dat zij voor eind dit jaar een sluitende aanpak hebben. Nog maar enkele gemeenten zijn zo ver.

Minister Schippers, Onno Hoes en Liesbeth Spies

Whitepaper aanpak mensen met verward gedrag

Hoe gaan we om met mensen met verward gedrag

Tot eind september reisde het Aanjaagteam Verwarde Personen door het land. Hun inzet moet er toe leiden dat alle Nederlandse gemeenten een ‘sluitende aanpak’ hebben van zorg en ondersteuning voor verwarde personen. Maar wie zijn die mensen eigenlijk? De Kafkabrigade1 bracht de wandel van vier heel verschillende mensen door overheidsinstanties en zorginstituties in kaart. In nummer 5 (2016) van Sociaal Bestek beschrijft de Kafkabrigade welke handvatten we kunnen afleiden uit het onderzoek. Van het artikel is ook een Whitepaper verschenen.

Artikel uit Sociaal Bestek nummer 5 2016 »

Nieuwe gastcolleges Kafkabrigade

Naast de Kafka Master en de vaste Masterclass Innovatie en Transformatie die de Kafkabrigade samen met Tias verzorgt en het Leeratelier Wicked Problems die de Kafkabrigade samen met PBLQ verzorgt, is de Kafkabrigade regelmatig te gast in andere masters en leergangen. De afgelopen maanden bij drie nieuwe: de leergang Publieke Controllers van de VU (Het Zijlstra Center), de executive master in Public and Non-Profit Management van Tias in de module Governance: verantwoording afleggen en een uitwisselingsprogramma met bestuurders uit Oekraïne van PBLQ.

Nieuwe gastcolleges

Kafka Master 2017 open voor inschrijving

kafka masterclass

Op 12 t/m 14 juni is de Kafka Master 2017. Geïnteresseerden kunnen zich op dit moment aanmelden! Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er op tijd bij.

In de opleiding leren professionals dysfunctionele bureaucratie waar te nemen, verschillende methoden om onnodige bureaucratie concreet aan te pakken en innovaties door probleemoplossing te borgen. De lesstof is volledig gebaseerd op cases en voor een groot deel op actuele Kafka casus. Onderdeel van de opleiding zijn twee simulaties, die deelnemers inzicht geven in de dubbele rol van ICT als hefboom voor verbetering en als bron van problemen.

De Kafka Master heeft een open inschrijving. Wil je een regionale Kafkamaster organiseren? Of incompany? Dat kan ook, laat het ons weten.

Kafka Master »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".