Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 3 - 1 september 2015

^c() Nieuwsbrief Nummer 3 - 1 september 2015

Beste lezer,

Terug van vakantie? Wij hebben niet stilgezeten. Hieronder onze nieuwe onderzoeken, publicaties en resultaten van onze innovaties in tweets:

Casusonderzoek Basisadministratie Personen "Onverwacht Uitgeschreven

Als Esther haar koophuis verhuurt aan twee Japanners begint een dramatische geschiedenis. Dit leidt ertoe dat de jonge ondernemer haar hypotheekrente-aftrek verliest, haar parkeervergunning, met terugwerkende kracht haar ziektekostenverzekering en nog altijd op dagelijkse basis moet frauderen om de simpelste dingen te regelen, zoals een telefoonabonnement of een bankrekening. Ze moet wel belasting betalen, maar heeft in de praktijk geen rechten meer. De Basisregistratie Personen (BRP) wisselt gegevens uit met duizenden publieke en private organisaties. En hoewel er naar de letter van de wet geen rechten of plichten gekoppeld zijn aan deze administratie, is de impliciete betekenis majeur.

De Kafkabrigade deed op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoek naar een specifieke casus waarin allerlei actuele problemen in het gebruik van de BRP naar voren komen. Zoals het feit dat niemand weet en kan overzien wat de gevolgen zijn van een wijziging in je persoonsgegevens in de BRP.

Alle kastjes en muren zijn in een collectief functioneringsgesprek bijeen gebracht en voor alle betrokken partijen is zichtbaar gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn voor een individuele burger. En dat een burger ook niet meer uit zo’n situatie kan ontsnappen. Alle partijen hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling kan zijn van de wet. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft zich gecommitteerd aan de oplossing en het monitoren van de stappen die andere organisaties hebben toegezegd. Komende maanden organiseert de Kafkabrigade een terugkomgesprek om te zien wat de voortgang is.

Download narratief en analyse »

Basisregistraties in een simulatie

De ketensimulatie Basisregistraties is een simulatiespel dat deelnemers meeneemt in het werken met basisregistraties met meerdere partners binnen en buiten de gemeente. Dit maakt voor deelnemers zichtbaar hoe samenwerking binnen en de effectiviteit van de overheid kan worden gestimuleerd. Met ICT in het algemeen en de basisadministraties in het bijzonder. Ook wordt inzichtelijk hoe problemen voor burgers ontstaan en voorkomen kunnen worden.

De fictieve gemeente "Ketenstad", een idyllisch plaatsje ergens in Nederland, staat daarvoor als voorbeeld. Ketenstad kent twee problemen: 1) de dienstverlening aan burgers is abominabel en 2) de wetten en regels worden er slecht gehandhaafd. Om verbeteringen te bereiken heeft de gemeente een stelsel van basisregistraties ingevoerd: gedeelde databanken met persoons- en adresgegevens. Aan de deelnemers van de ketensimulatie Basisregistraties de schone taak om met deze basisregistraties de dienstverlening en handhaving te verbeteren.

Ketensimulatie Basisregistraties »

Kafkabrigade bezoekt MaRS Innovation Lab

Kafkabrigadier Arjan Widlak trainde afgelopen maand in Canada professionals van MaRS Innovation Lab. MaRS is een organisatie uit Toronto die entrepreneurs helpt met het ontwikkelen en lanceren van innovatieve ideeën. Zo stimuleert MaRS economische en sociale welvaart. Voormalig Kafkabrigadier en Kennisland-voorzitter Joeri van der Steenhoven is tegenwoordig directeur van MaRS Innovation Lab in Canada. MaRS start haar eerste Kafka-traject voor de regering in Ontario rond sharing economy. Meer specifiek onderzoekt MaRS problemen die ontstaan bij diensten als AirBnB of Uber. De Kafkabrigade ging op bezoek en trainde medewerkers in de Kafkamethode en het ontwikkelen van simulatiespellen rond complexe besluitvormingsprocessen.

Meer weten over simulatiespellen en trainingen van de Kafkabrigade? Stuur ons een bericht via info@kafkabrigade.nl.

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".