Nieuwsbrief

De Kafkabrigade Nieuwsbrief verschijnt op de eerste dinsdag van de maand om je op de hoogte te houden van onze onderzoeken, publicaties en de resultaten van onze innovaties. Hier kun je jezelf aan- en afmelden voor de nieuwsbrief. Daarnaast kun je hier alle eerder verzonden nieuwsbrieven terugvinden.

Hieronder ziet u Nummer 8 - 2 februari 2016

^c() Nieuwsbrief Nummer 8 - 2 februari 2016

Beste lezer,

Hieronder onze nieuwe onderzoeken, publicaties en resultaten van onze innovaties:

Kafka in de zorg

Edith Schippers en de nabestaanden van MijntjeAls Mijntje 93 is, struikelt ze over een tafeltje. Ze komt met de ambulance op de eerste hulp terecht. Hoewel ze bijna meteen uitbehandeld is, kan ze niet zonder ondersteuning naar huis. Om verschillende redenen kan dit niet meteen geregeld worden. En dus blijft ze een kleine week in het ziekenhuis wachten. Maar hoe langer mensen liggen te wachten, hoe kleiner de kans wordt op een zelfstandig leven in eigen huis, want kwetsbare ouderen als Mijntje gaan rap achteruit in het vermogen om zelfstandig te kunnen functioneren. Wordt een kwetsbare oudere de eerste dag nog beter in het ziekenhuis, na verloop van tijd komt iemand juist minder vitaal het ziekenhuis uit. Als we te lang moeten wachten op ondersteuning om zelfstandig thuis te kunnen functioneren, dan komen we juist niet meer thuis! Maar daar gaan de betrokken partijen wat aan doen. En op korte termijn.

Lees de publieksversie van het actieplan »

Kafka-onderzoek Helpen of Handhaven bij Verwarring: eerste casusbeschrijvingen naar de Kamer

De Kafkabrigade heeft de afgelopen weken hard gewerkt om verhalen in kaart te brengen van mensen die te maken hebben met verwarring. Ook hebben we gesproken met onder meer familie, verpleegkundigen, psychiaters en agenten. Inmiddels heeft dat drie narratieven opgeleverd en een hoop inzicht. De eerste hypotheses van het Kafka-onderzoek Verwarring gaan in de eerste helft van februari naar de Tweede Kamer, in de voortgangsrapportage van het landelijk team verwarde personen.

De mensen die centraal staan in dit onderzoek hebben bijvoorbeeld te maken met psychische problemen, een beperking of leefproblemen. De Kafkabrigade voert dit casusonderzoek uit op verzoek van het landelijk aanjaagteam verwarde personen, dat in september is opgericht door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het ministerie van VWS en het ministerie van VenJ. Aan de hand van de narratieven kan het aanjaagteam met alle partners handvatten ontwikkelen die helpen bij de ondersteuning van verwarde personen en hun omgeving. Omdat 'verwarde personen' nogal een containerbegrip is, wil de Kafkabrigade met de verhalen ook laten zien hoe divers deze groep mensen is. De Kafkabrigade rondt het onderzoek medio april af met een overkoepelende analyse, waarin staat welke knelpunten en mogelijkheden er zijn in de ondersteuning aan verwarde personen én hun omgeving. De narratieven worden geanonimiseerd gepubliceerd op onze website.

Immateriële infrastructuur van de slimme stad

immateriele infrastructuur van de slimme stadEen concept als de Slimme stad roept beelden op van een toekomst waarin de negatieven van vandaag worden opgeteld tot een positief resultaat in de toekomst. Waarin informatievoorziening voorkomt dat we onze tijd verspillen met het zoeken naar een parkeerplaats en tegelijkertijd het milieu sparen met dit extra gemak. De hoop is dat alle innovaties die hiervoor nodig zijn als vanzelf ontstaan uit samenleving en bedrijfsleven. En dat dit tevens publieke waarden respecteert als behoud van concurrentie, minder afval, ruimte voor meerdere aanbieders en compatibiliteit voor de burger als gebruiker. Dat an, maar aan slimme toepassingen (lees: innovaties) gaan slimme regels (lees: open standaarden) vooraf. En die ontstaan niet altijd vanzelf. Wat markt en samenleving nalaten of niet kunnen, dát moet de overheid organiseren om de slimme stad mogelijk te maken.

Lees de publicatie in het TRENDSBoek van PBLQ »

Neem deel aan de Masterclass Regeldruk Zuid-Holland

kafka masterclassAltijd al willen weten hoe je regeldruk zelf effectief aanpakt? Van 13 t/m 15 juni 2016 organiseert de Kafkabrigade een driedaagse masterclass regeldruk voor ambtenaren uit de provincie Zuid-Holland.

Masterclass Regeldruk Zuid-Holland »

De Kafkabrigade

De Kafkabrigade is een onafhankelijke onderzoeksorganisatie opgericht om onnodige en disfunctionele bureaucratie op te sporen en aan te pakken.

Contact

De Kafkabrigade
T  +316 12 45 80 87
E  info@kafkabrigade.nl
W  www.kafkabrigade.nl
T  @kafkabrigade

Voeg ons toe aan uw adresboek

Nieuwsbrief

Deze nieuwsbrief verschijnt onregelmatig om je te attenderen op nieuws en projecten van De Kafkabrigade.

Op de site vind je meer over de nieuwsbrief.

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van en hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar: kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft geen onderwerp of inhoud te bevatten.

Inschrijven nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven door een email te sturen naar:
kb-subscribe@nb.kafkabrigade.nl. Deze mail hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "inschrijven".

Uitschrijven nieuwsbrief

Het is niet onze bedoeling om u lastig te vallen met ongewenste mail. U kunt uzelf afmelden door een mail te sturen naar kb-unsubscribe@nb.kafkabrigade.nl. De mail dient verzonden te worden van het adres waarop u de nieuwsbrief ontvangt en hoeft enkel een onderwerp te bevatten, zoals "uitschrijven".