Digitale Kooi

Arjan Widlak toont dat het aanvullen van bureaucratie als organisatievorm aan actualiteit wint, door twee tegengestelde ontwikkelingen. Ten eerste biedt ICT steeds meer mogelijkheden voor geautomatiseerde en gestandaardiseerde dienstverlening door de overheid, ten tweede wordt gelijktijdig de samenleving juist steeds diverser en dynamischer. Beide ontwikkelingen maken dat steeds meer burgers tussen wal en schip vallen.

Download publicatie Digitale Kooi

Download de publicatie Digitale Kooi. Naast deze publicatie is ook een onderzoeksagenda beschikbaar onder deze titel. Deze publicatie werd geschreven op verzoek van PBLQ en verscheen voor het eerst op 20 januari 2015 in het jaarboek 'Trends' van PBLQ.